Zajímavosti
Neviditelný růžový jednorožec je ústřední božstvo víry, parodující teismus. Má podobu neviditelného jednorožce, který má paradoxně růžovou barvu. Je třeba zdůraznit, že se ve skutečnosti jedná o samici jednorožce (a tedy bohyni), z hlediska českého jazyka však není zcela vyjasněné, zda by měla být nazývána jednorožkyní, jednorožicí či jednorožkou. Ve snaze předejít lingvistickým lapsům, jakož i možným schizmatickým procesům v řadách jejích českých příznivců bude proto ústřední objekt víry a uctívání v tomto článku nadále označován zkratkou „NRJ“.
Roh jednorožce byl pokládán za lék na nespočet nemocí, proto bylo toto zvíře zobrazováno v mnohých lékárnách. V české a moravské heraldice to byl velmi oblíbený symbol. Jednorožec byl zároveň i symbolem lékáren a často jej naleznete v názvu lékárny ještě dnes.
Jednorožec je velmi populární zvíře v tvorbě heraldiků i jako symbol mnohých ctností. Celý, nebo půlený jednorožec se vyskytuje coby znak cti a čistoty v mnohých šlechtických erbech. Výjimkou nejsou ani znaky měst.
Mezi jinými zde zmiňujeme erb německého básníka Schillera (viz obrázek), či erby vladyků z Běškovic, či Pokratic. Měšťanské rody užívající stříbrné, či zlaté figury jednorožce jsou pánové z Liboslavi, Újezda, či z Lukavec.
Co do českých měst se znakem stříbrného jednorožce na modrém poli může pyšnit městečko Třešť. Jednorožec je zde bojovně nakročen, připraven čestně bránit městská práva.