Realita a fakta
Skutečně existoval bílý jednorožec se zlatým rohem, který je vyobrazený na tolika tapiseriích?. Popisy tohoto bájného tvora se liší text od textu. Řecký lékař, který navštívil roku 416 př. n. l perský dvůr, napsal, že v Indii žije divoké zvíře větší než kůň, s bílým tělem, tmavorudou hlavou a tmavomodrýma očima, jemuž z čela vyrůstá roh, který je asi 45 cm dlouhý, u kořene bílý, uprostřed černý a na ostré špici karmínový. Tento jednorožec je obvykle považován za kombinaci divokého indického osla, nosorožce a lehkonohé tibetské antilopy s rovnými dlouhými rohy, které se s bočního pohledu mohli jevit jako roh jeden.
Plinius Starší se v 1. století n. l. ve své Přírodovědě zmiňuje o "monocerovi", tedy jednorožci, který má uprostřed čela dlouhý černý roh. Indičtí Sírové na něj pořádali lovy, nebylo jej však možné chytit živého.
Neúnavná je zuřivost jednorožce, když proti němu stojí lovec," píše kronikář Jerome z Tours. "Beránkem se však stane, ucítí-li čistou pannu. Krotký přijde, složíhlyvu v její klín a spokojeně usne. Tehdy je nejlépe ho zabít.
Jak však kronikář podotýka, musí jít o pannu "přirozeného věku". Starší ženy, byť neporušené, jednorožce nepřitahovaly (evropští lovci podstatu lovu "na pannu" převzali od afrických kolegů; ti zase v lese vnadili tančící opice: nosorožce pohled na ně hypnotizoval a obři se pak stávali snadnou kořistí).
Jednorožci se sporadicky vyskytovali ještě v 17. století. Avšak doba a stále rozsáhlejší vojenské konflikty toto plaché zvíře vytlačily z přirozených oblastí výskytu. Přesto však tato bájná obluda dosud zřejmě nevymizela. Její výskyt je dokladován nejen v odborné mytologické literatuře, ale i v zábavném fantasy čtivu.
Ve středověkých dobách byl jednorožec ceněn právě pro svůj roh, který v rozemleté podobě působil jako protijed proti všem známým jedům. Avšak dnes již víme, že rohy jednorožce, které se nacházely v pokladnicích chrámů , nebo vladařů byly většinou slonovinové kly narvalů či mrožů, kterým se v souladu se středověkým názorem, že každý tvor má svůj mořský protějšek říkalo mořští jednorožci. A číše indických vladařů byly ve skutečnosti vyrobeny z klů nosorožce.
Tak jak to tedy bylo, žili jednorožci nebo jsou jen výplodem našich fantazií? Pokud žili, možná byli právě pro svůj roh vyhubeni, ale možná někde v nedotčené přírodě, v hlubokém lese chodí v noci k tůni…